Tietosuojaseloste

Hyvinvointipalvelut Kvanttisan tietosuojaseloste            25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Hyvinvointipalvelut Kvanttisan asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointipalvelut Kvanttisa, 2791306-1
Sari Penttinen

Yhteystiedot:
Osoite: Pellavapolku 4, 80140 Joensuu
Puh. 050 304 6775
Sähköposti: info@kvanttisa.fi

3. Rekisteröidyt

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

4. Rekisterin tarkoitus ja käyttö

Rekisterin pitämisen peruste:
•    henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
•    henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
•    asiakassuhteen hoitaminen
•    tuotteista ja palveluistamme kertominen

5. Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
•    nimi
•    osoite
•    sähköposti
•    puhelinnumero
•    tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

6. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa ja korjata häntä koskevia tietoja, jotka ovat Kvanttisan rekisterissä. Henkilöllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muihin, kuin lain edellyttämiin tarkoituksiin. Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Hyvinvointipalvelut Kvanttisa, Pellavapolku 4, 80140 Joensuu tai info@kvanttisa.fi

Rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Rekisterin tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•    asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä (puhelinsoitto, tekstiviesti, mesenger-viesti, yhteydenottolomake)
•    sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
•    messuilta/markkinointitapahtumista asiakkaan osallistuessa arvontaan

8. Rekisterin tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta Kvanttisalta ulkopuolisille.

9. Käsittelyn kesto

Kirjaa, kauanko tietoa säilytetään, tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.
•    henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakas pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä
•    markkinointilistalta rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun asiakas pyytää poistamaan tietonsa markkinointilistalta

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Rekisterin suojaus

A) Manuaalinen kirjanpitoaineisto säilytetään Hyvinvointipalvelut Kvanttisan toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Hyvinvointipalvelut Kvanttisan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja (mm. virustorjuntaohjelma) tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi rekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Puhelin on suojattu henkilökohtaisella tunnuksella ja virustorjuntaohjelmalla.

 

Kerro kaverille