Kvanttimatka (kvanttihypnoosi)

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana, jolloin hoitajan tehtävä on esittää kysymyksiä liittyen siihen mitä hoidettava kokee ja näin luotsata istuntoa eteenpäin.

Kvanttihypnoosi poikkeaakin hyvin paljon perinteisestä hypnoosista, jossa istunto etenee hypnotisoijan johdolla. Tällaisessa hypnoosissa hoidettavalle annetaan suggestioita, joilla pyritään saavuttamaan toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja hoidettava ovat keskustelleet tavoitteista ennen hypnoosia, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosissa taas lähes ainoat hoitajan esittämät suggestiot ovat hoidon alussa käytetyt kehotukset, joilla autetaan hoidettavaa rentoutumaan. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aistejamme: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto.

Kvanttihypnoosi-istunnossa pyydetään hoidettavan sisäistä viisautta tuomaan hänen tietoisuuteensa asioita, joista nykyhetken ongelmat johtuvat. Yleensä hoidettavat kokevat eri aikakausien elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässä toistuvaan teemaan (esimerkiksi onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen hoidettavan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina muina eläminä tai ”vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat hoidettavan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, joilloin niillä on tärkeä viesti. Ne tuovat oivalluksia ja usein niihin liittyy paljon emootioita, jotka purkautuvat kehosta monin eri tavoin.

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. Varovaisesti onkin arvioitu, että niin hoitaja kuin hoidettava tiedostavat istunnossa tapahtuvista asioista vain noin 30 %, sillä asiat tapahtuvat kvanttitasolla. Istuntojen aikana hoidettavat voivat tarinoiden/elämien kokemisen lisäksi nähdä symboleja ja/tai värejä ja on ihan normaalia, että hoidettava (joskus myös hoitajakin) kokee voimakkaitakin tuntemuksia ja energiavirtauksia kehossaan.

Valmistautuminen kvanttimatkaan/kvanttihypnoosi-istuntoon:

Mieti ennen istuntoa:
* miksi haluat istunnon ja mitä toivot siltä (sinun oma motivaatiosi on avainasemassa)

* mihin elämänasioihin haluat selvyyttä / vastauksia / muutosta / parannusta /
* tee kysymys- ja toivelista edellämainittuihin asioihin liittyen ja tuo lista mukanasi (listaa asiat tärkeysjärjestykseen)

Ennen ensimmäistä kertaa keskustelemme puhelimessa etukäteen miten kvanttimatka/kvanttihypnoosi-istunto etenee. Näin tulet turvallisin mielin istuntoon.

Edellä mainittujen asioiden miettiminen ja jäsentäminen laittaa prosessin alulle ja helpottaa näin varsinaista kvanttihypnoosi-istuntoa.
 
Halutessasi voimme nauhoittaa istunnon älypuhelimeesi. Tätä varten lataa puhelimeesi valmiiksi ääninauhuri -aplikaatio.
 
Kvanttihypnoosilla voidaan hoitaa univaikeuksia, pelkotiloja, esiintymisjännityksiä, kroonisia kipuja, sairauksia, tupakka-, peli- yms. riippuvuuksia jne.
Voit saada halutessasi selvyyttä työuraasi, unelmiisi, parisuhteeseesi jne.

Kvanttihypnoosi-istunnon kesto 2,5 – 3 tuntia, hinta 119 €, tällä hetkellä teen vielä harjoitushoidon hinnalla 80 €

Asiakaspalaute kvanttimatkasta:

Kvanttihypnoosin jälkeen oli useita päiviä hyvin vahva olo. Kun palasin töihin palasivat vanhat tutut energiasyöjät nopeasti apajilleen. Koin, että kykenin paremmin torjumaan niitä, ja rakentamaan jonkinlaista panssaria, jonka suojassa olen pystynyt kasvattamaan voimaani. Myös itsetuntemus koheni. Henkinen olo on ollut voimaantunut.

Kvanttihypnoosi laukaisi minussa tahdon tehdä parempia valintoja itseni ja muiden hyväksi.
Etten myöskään tyydy selittelemään itselleni, että olen täällä olosuhteiden uhri. Kaikella on syynsä. Vastausten saaminen kvanttihypnoosin aikana oli todella helpottavaa, ja ne olivat parempia kuin olisin voinut kuvitella. Niistä on ollut jo paljon apua tällä matkalla. Siitä alkoi uusi jakso elämässäni.
Nainen, 54-v

 

 

kvanttimatka

Pitkän linjan hypnoositerapeutti ja QHHT:n Quantum Healing Hypnosis Technique kehittäjän, Dolores Cannonin, mukaan fyysiset sairaudet ja elämän vastoinkäymiset ovat peräisin syvään juurtuneista uskomuksistamme. Tähän voi liittyä traumaattiset tapahtumat lapsuudessamme tai muissa elämissämme ts. rinnakkaisissa elämissä. Nykyään tiedämme, mitä Einsteinkin aikoinaan totesi, että aika on illuusiota, joten menneet tai tulevat elämät ovat ehkä itse asiassa rinnakkaisia elämiä.

Kerro kaverille