Access Bars hoidon vaikutukset

Access Bars neurotieteen tutkimus

Maaliskuussa 2015 Secret Knock -konferenssissa (muutaman vuoden ikäinen kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka tunnetaan kaukonäköisistä esityksistä luennoitsijoilta, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoiminnan tuloksia ja esittäneet laaja-alaista yhteiskunnallista muutosta) Access Consciousness© -menetelmän luoja Gary Douglas ja kehittäjä Dain Heer pitivät esityksen Access Consciousnessista. Esityksen jälkeen he tapasivat
neurotieteilijä tri. Jeffrey L Fanninin joka on tutkinut aivoja ja havaintokykyä 15 vuoden ajan.

Hän päätti tehdä improvisoidun analyysin siitä, mitä aivoissa tapahtuu ennen ja jälkeen Bars-session.

Access Bars -hoidon tutkimuksen tulokset olivat yllättävät

Katso video Jeffrey L Fanninin esitelmästä

Johtava neurotieteilijä tri. Jeffrey Fannin et al. teki myös perusteellisen tutkimuksen vuonna 2015. Siinä tutkittiin Access Bars -hoidon neurologisia vaikutuksia 60:een osallistujaan. Tutkimuksessa mitattiin osallistujien aivoaaltoja ennen ja jälkeen Bars-hoidon. Kävi ilmi, että aivojen koherenssi lisääntyi 85 %:lla osallistujista. Lisäksi tri Fannin havaitsi, että Access Bars -hoidolla on positiivinen neurologinen vaikutus. Samanlaisen vaikutuksen saavat edistyneet meditoijat meditoidessaan. Access Bars -hoito luo nämä tulokset välittömästi.

Voit lukea tutkimuksen yhteenvedon englanniksi (White Paper) tästä linkistä:

Sertifioitu fasilitaattori Lauren Pollyn tutkimus

Lauren Polly, joka on sertifioitu fasilitaattori, teki vuonna 2014 tutkimuksen, jossa hän mittasi, millainen on Bars-hoidon vaikutus kipuun, rentoutumiseen, keskittymiseen, ahdistumiseen ja mielen kirkkauteen.

Tutkimuksen tuloksissa näkyi merkittävä parannus – keskimäärin 50 % lähtökohdista. Eniten muuttui ahdistuksen tulos – jopa 58 % vähennystä verrattuna ennen Bars-hoitoa.

Kerro kaverille