Access Bars hoidon vaikutukset

Access Bars neurotieteen tutkimus

Maaliskuussa 2015 Secret Knock -konferenssissa (muutaman vuoden ikäinen kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka tunnetaan kaukonäköisistä esityksistä luennoitsijoilta, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoiminnan tuloksia ja esittäneet laaja-alaista yhteiskunnallista muutosta) Access Consciousness© -menetelmän luoja Gary Douglas ja kehittäjä Dain Heer pitivät esityksen Access Consciousnessista. Esityksen jälkeen he tapasivat neurotieteilijä tri. Jeffrey L Fanninin joka on tutkinut aivoja ja havaintokykyä 15 vuoden ajan.

Hän päätti tehdä improvisoidun analyysin siitä, mitä aivoissa tapahtuu ennen ja jälkeen Bars-session.

Access Bars -hoidolla on positiivinen neurologinen vaikutus

Johtava neurotieteilijä tri. Jeffrey Fannin et al. teki myös perusteellisen tutkimuksen vuonna 2015. Siinä tutkittiin Access Bars -hoidon neurologisia vaikutuksia 60:een osallistujaan. Tutkimuksessa mitattiin osallistujien aivoaaltoja ennen ja jälkeen Bars-hoidon. Kävi ilmi, että aivojen koherenssi lisääntyi 85 %:lla osallistujista. Lisäksi tri Fannin havaitsi, että Access Bars -hoidolla on positiivinen neurologinen vaikutus. Samanlaisen vaikutuksen saavat edistyneet meditoijat meditoidessaan. Access Bars -hoito luo nämä tulokset välittömästi.

Voit lukea tutkimuksen yhteenvedon englanniksi (White Paper)

Sertifioitu fasilitaattori Lauren Pollyn tutkimus

Lauren Polly, joka on sertifioitu fasilitaattori, teki vuonna 2014 tutkimuksen, jossa hän mittasi, millainen on Bars-hoidon vaikutus kipuun, rentoutumiseen, keskittymiseen, ahdistumiseen ja mielen kirkkauteen.

Tutkimuksen tuloksissa näkyi merkittävä parannus – keskimäärin 50 % lähtökohdista. Eniten muuttui ahdistuksen tulos – jopa 58 % vähennystä verrattuna ennen Bars-hoitoa.

Kerro kaverille